O nás

Vítáme Vás na stránkách české společnosti

TRADAP, s.r.o.

Naše firma se zabývá především těmito službami v oblasti kanalizace v lokalitě Brno a okolí: čištění kanalizace a kanálů, které zahrnuje vývoz jímky, žumpy a septiku, likvidace odpadních a splaškových vod, odčerpání spodních vod, dále je možná montáž a dodávka plastových jímek, vsakovacích tunelů, vsakovacích bloků, oprava a renovace jímky, chemický rozbor tekutých odpadů a další služby …- kompletní servis v oblasti čištění kanalizace a odpadních kanálů- on-line rezervace čištění, vysátí a vývoz jímky, žumpy a septiku, dále odsátí splaškových vod a odvoz a likvidace tekutých odpadů- smlouva na odsávání a likvidace splaškových vod z jímky, septiku i žumpy- slevy a přednostní zpracování zakázek pro stálé zákazníky- kilometrovné účtováno od nejbližšího stáčecícho místa- odvoz a likvidace odpadu z tukových lapolů- sběr a odvoz zbytků jídel z jídelen a vývařoven

Objednávka čištění a vývoz jímky, žumpy a septiku
Udělení souhlasu ke sběru odpadů